fbpx
STYLING ACADEMY_transparant180headerlogo

Gedragscode van de interieurstylist(e)

  1. Bij de uitoefening van zijn/haar beroep zal de interieurstylist(e) er steeds naar streven het esthetische en morele niveau op het beroep te verhogen. De interieurstylist(e) zal niet op onbehoorlijke wijze andere ontwerpers en/of ontwerpbureau's beconcurreren. De interieurstylist(e) zal niet op onbehoorlijke wijze profiteren van het werk, auteursrecht of de capaciteiten van anderen. De interieurstylist(e) zal zich nooit denigrerend uitlaten over de werkzaamheden of reputatie van een ander interieurstylist(e)

  2. De interieurstylist(e) mag geen opdrachten aanvaarden waaraan een collega reeds heeft gewerkt zonder de betreffende collega daarvan in kennis te stellen en zich te laten informeren dat deze van de opdrachtgever niets meer heeft te vorderen.

  3. Alvorens een opdracht te aanvaarden draagt de interieurstylist(e) er zorg voor dat in overleg met de opdrachtgever, een duidelijke, bij voorkeur schriftelijke, overeenstemming bestaat over de inhoud, de uitvoeringsvoorwaarden en de honorering van de opdracht. De interieurstylist(e) dient inlichtingen van technische of zakelijke aard met betrekking van zijn opdrachtgever, als vertrouwelijk te behandelen. In geen enkel geval mag hij/zij dergelijke informatie misbruiken bij het werk voor andere opdrachtgevers. Een interieurstylist(e) zal niet heimelijk tegelijkertijd werken aan concurrerende projecten van verschillende opdrachtgevers.

  4. Een interieurstylist(e) zal een honorarium in rekening brengen dat in overeenstemming is met de te verrichten diensten en het belang van de opdracht. Hij/zij zal zich bij het uitvoeren van een opdracht naar vermogen inzetten.

  5. Een interieurstylist(e) zal geen opdracht aanvaarden indien de opdrachtgever de opzet heeft hiermee plagiaat te plegen.

  6. Indien de belangen van een interieurstylist(e) van invloed zouden kunnen zijn op de inhoudelijke kwaliteit en/of objectiviteit van de werkzaamheden voor de interieurstylist(e) dient de opdrachtgever, voor het aanvaarden van een opdracht daarvan in kennis te worden gesteld of dient de opdracht te worden geweigerd.

  7. Een interieurstylist(e) zal zijn medewerkers m/v of anderen die arbeid voor hem/haar verrichten volgens gangbare maatschappelijke norm te behandelen en te honoreren. Een interieurstylist(e) dient degenen die arbeid voor hem/haar verrichten zo te instrueren dat zijn/haar bedrijf de gedragscode naleefd.

  8. Iedere vorm van publiciteit door of namens een interieurstylist(e) ten eigen behoefte mag slechts bestaan uit ware en feitelijke beweringen.

Privacy statement
Cookies
Bedankt voor jouw vraag, ik neem deze zo snel mogelijk in behandeling!